قرعه کشی خوشمزه 2020 عیدانه

قرعه کشی خوشمزه 2020 عیدانه

به منظور قدردانی  از خرید و وفا داری شما عزیزان به محصولات ما در نظر داریم با برگزاری قرعه کشی 2020 بخش کدچکی از لطف شما را جبران نموده به همین منظور با شرکت در قرعه کشی 2020 شاید شما برنده خوش شانس ما شوید با خریدی خوشمزه یک سکه ببرید ؛
شرایط شرکت در قرعه کشی ؛
با در دست داشتن فاکتور خرید شما میتوانید در صفحه اصلی سایت ما رفته و از ان طریق ثبت نام نمایید
1  مبلغ خرید ، خرید به ازای 200 هزار تومان ( هر 200 هزار تومان یک امتیاز )
2 شماره فاکتور
3 تاریخ خرید
4 نام شعبه ای که خرید کرده اید

  تاریخ شروع ؛ 20 بهمن ماه  تاریخ اتمام ؛ 20 فروردین ماه    20  سکه طلا برای 20 نفر


مرجع خبر: قرعه کشی سال 96_95
تاریخ درج: 17 بهمن 1395