جوان‌سازی پوست با تخمه هندوانه

جوان‌سازی پوست با تخمه هندوانه
 بسیاری از افراد هندوانه را مصرف می‌کنند ولی دانه‌های آن را دور می‌ریزند. در بسیاری از کشورهای آسیایی تخمه‌های هندوانه جمع‌آوری می‌شوند، طی فرآیندهای مخصوص خشک می‌گردند و سپس آن‌ها را به صورت بو داده در بازارها عرضه می‌کنند. 
تاریخ درج:16 تیر 1394